Docent

Naam:                            Andries Polman

Adres:                            De Kwakel 2

Postcode:                      1241 LC

Woonplaats:                  Kortenhoef

Mobiel                          +31 6 45 390 916

E-mail                           info@amanta.nl

Werkervaring

Ernst & Young Accountants

 Van 1993 tot 2003: Utrecht, Amersfoort, Bureau Vaktechniek

Thans werkzaam voor:Amanta BV

 Vanuit deze eigen onderneming worden (maatwerk)trainingen verzorgd voor:

    – individuele personen

    – kleine groepen

 NIvRA Universiteit Nyenrode als:

    – Lid kerngroep Auditing

    – Docent Financial & Advanced Auditing

    – Docent repetitiecolleges schriftelijke en mondelinge examens Auditing

    – Examinator mondelinge examens Auditing

    – Corrector schriftelijke tentamens Auditing

 Postdoctorale opleiding Accountancy Universiteit van Amsterdam

    – Coördinator Voortgezette Accountantscontrole

    – Projectcoördinator Accountant in de Praktijk

    – Docent, examinator mondelinge examens,

    – Corrector schriftelijke examens

 Postdoctorale opleiding Vrije Universiteit

    – Extern deskundige mondelinge examens Auditing

    – Corrector schriftelijke tentamens Auditing

 Universiteit van Maastricht Postdoctorale opleiding registeraccountant

    – Extern deskundige mondelinge examens Auditing

    – Extern deskundige scriptie-examens

    – Corrector schriftelijke tentamens Auditing